Visie
Projecten
Bureau

Nijhof Center Baarn

Baarn
Titel
Nijhof Center Baarn
Project
Toekomstvisie
Plaats
Baarn
Bouwjaar
0
BVO
Circa 30.000m2
Bouwkosten
-
Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

Sinds 2009 wordt er door de gemeente en de verschillende ondernemers van het bedrijventerrein de Noordschil gewerkt aan divers initiatieven voor de (her)ontwikkeling daarvan. Die herontwikkeling is noodzakelijk om de toenemende verrommeling van het bedrijventerrein een halt toe te roepen.

 

Nijhof is gelegen op het westelijk deel van het bedrijventerrein. Naast Nijhof zijn onder andere een Bouwcenter en de studio’s Baarn gevestigd. Op het middendeel van het bedrijventerrein zijn de van oudsher aanwezige bedrijfsmatige activiteiten gevestigd. Aan de oostzijde van het bedrijventerrein is een potentiële uitleglocatie gelegen.

 

Op dit moment bestaat Nijhof uit een eigentijdse woonwarenhuis inclusief vestiging van La Place ter grootte van in totaal ca. 16.000 m2 winkelvloeroppervlak (wvo).

 

Om in te kunnen spelen op de wensen van haar bezoekers en klaar te zijn voor de toekomst zal het bestaande woonwarenhuis moeten worden uitgebreid en aangepast tot een regionaal en landelijk thematisch retailcenter met als kernthema ‘alles in en om het huis’: HET NIJHOF CENTER BAARN.

 

Het retaillandschap in Nederland en wereldwijd is in een snel tempo aan het veranderen. Dat betekent dat het ‘nieuwe winkelen’ 3.0 ook in Baarn zijn intrede gaat doen. Nijhof wil  daarin het voortouw nemen met de realisatie van het Nijhof Center Baarn. Die verandering in denken over retail en het aanbod voor de klant is uitermate belangrijk om in de komende jaren te kunnen blijven excelleren als retailondernemer. Daarbij speelt uiteraard de locatie - aan een kruising van twee grote rijkswegen (A1 en A27), met directe af- en toeritten naar de Noordschil – en het regionale afzetgebied van Nijhof een belangrijke rol.

 

Het plan en de eindvisie voor het Nijhof Center Baarn omvat de volgende ontwikkelingen:

 

 • Modernisering van het huidige woonwarenhuis en de bestaande vestiging van La Place (ca. 16.000 m2 wvo).
 • Realisatie van een nieuwbouw van ca. 15.000 m2 wvo, bestaande uit: 
  - de vestiging van diverse aan wonen gerelateerde retailformules, zoals Kok wonen, Trendhopper, De Woonfabriek en Eigenhuis keukens
  - een tiental kiosken, die incidenteel gebruikt kunnen worden voor acties en promoties, bedoeld voor alle Baarnse ondernemers zullen worden gevestigd (totaal ca. 300 m2
  - een barometer/meteo museum
 • Een solitaire Praxis bouwmarkt (ca. 4850 m2 wvo)
 • Een solitair gelegen Nijhof-restaurant (ca. 500 m2)
 • Een pick-up-point (PuP)t voor internetaankopen door consumenten en bedrijven
 • Het vervangen van de bestaande reclamemast (ca. 40 meter)
 • Het realiseren van een nieuwe ontsluiting aan de Wakkerendijk

 

Het schetsplan voor het Nijhof Center Baarn verenigt bovenstaand programma in een beperkt aantal sferen, te weten het glazenhuis, het pakhuis en de industriële sfeer. De architectuur van de verschillende gebouwen en het ontwerp van de openbare ruimte sluiten daarop naadloos aan.

 

Bij de inrichting van de openbare ruimte zal er extra aandacht zijn voor het type bestrating, de boombeplanting en het overige groen. De openbare ruimte dient een hoge kwaliteit te verkrijgen waarbinnen functies als terrassen bij de te vestigen horeca als vanzelf mogelijk wordt.

 

De duurzaamheid wordt benadrukt door o.a. het toepassen van zonnepanelen op de daken, het gebruik van energiezuinige installaties en duurzame bouwmaterialen, het hergebruik van een groot deel van de huidige bebouwing maar ook bijvoorbeeld het inrichten van oplaadpunten en parkeerplekken voor elektrische auto’s.

 

De realisatie van een nieuwe ontsluiting aan de Wakkerendijk zal daarbij zorgen voor een betere ontsluiting en vluchtroute in geval van calamiteiten van het gehele bedrijventerrein.

 

De ontwikkeling van het Nijhof Center Baarn wordt hiermee een toekomstbestendig, bruisend regionaal & landelijk retailcentrum op de Noordschil in Baarn.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.