Visie
Projecten
Bureau

RSG Wiringherlant

Wieringerwerf
Titel
RSG Wiringherlant
Project
Design & Build
Plaats
Wieringerwerf
Bouwjaar
2013
BVO
9.253m2
Bouwkosten
10.640.950
Opdrachtgever
Frisoplan

Architectonische verschijningsvorm
Als contrast naast het ‘groene’ volume (bestaande sporthal) staat het nieuwe RSG Wiringherlant als een lichtgekleurd baken in het groen. De school is als het ware opgetrokken uit een blok lichte zeeklei, waaruit grote zichtvensters gesneden zijn, die een blik in de omringende wereld bieden. De uitsnijding van de zichtvensters geven het compacte volume een alzijdig, levendig en herkenbaar uiterlijk. De buitengevel is opgetrokken uit bakstenen in een wit/grijze kleur. 

 

Stedenbouwkundige inpassing
De locatie vormt de beëindiging van de groene strip, die begrenst wordt door de Oosterterpweg, Terpweg en de vaart  Oosterterptocht. In deze groene strip bevinden zich vrijstaande gebouwen in het groen, zoals het zwembad, de huidige
RSG Wiringerlant en de sporthal. In aansluiting op deze stedenbouwkundige typologie hebben wij gekozen voor een alzijdig, vrijstaand gebouw in het groen. De architectonische kwaliteit van de huidige sporthal is zeer beperkt, maar voorlopig zal de hal de komende jaren blijven staan. Vooruitlopend op een mogelijke sloop van de sporthal, de kwaliteit ervan, is het uitgangspunt
voor de nieuwe school een vrijstaande school en niet aan de bestaande sporthal gekoppeld. Om van het ‘bunker achtige’ van de huidige sporthal wat af te halen en het meer in de groene strip te passen, laten we de buitenmuren van de bestaande hal met een klimop begroeien.

 

Hoofdopzet gebouw
Uitgangspunt voor de nieuwbouw is een compacte school met een heldere structuur. Het ‘blok’ van de school is als het ware uitgehold en we hebben de ruimte van ELOS er in laten zakken. Op deze manier heeft de elos een bijzondere plek in de school gekregen en is er vanuit elke hoek van het gebouw bijna zicht op elos of heeft er een verbinding mee. 

Het programma is globaal op te delen in 4 onderdelen te weten; VMBO, HAVO/VWO, sport en administratieve/ondersteunende functies die een overlap met elkaar hebben. De belangrijkste daarvan zijn de aula en de mediatheek/ELOS-lab. In het ontwerp zijn de 4 onderdelen zo geordend en in elkaar geschoven dat de aula en de ELOS een centrale plek in de school krijgen. Deze twee functies vormen het hart van de nieuwe school, de aula op de begane grond en de mediatheek op de eerste verdieping. De 4 onderdelen zijn rondom dit hart gesitueerd. 
Elke functie heeft zijn eigen specifieke kleurstelling in het interieur, zodat het makkelijk herkenbaar is waar je je bevindt in het gebouw. De compactheid heeft niet alleen als voordeel dat het goedkoper bouwen en energiezuiniger is, maar dat ook alle looplijnen korter zijn en dat een grote school kleinschalig oogt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.