Visie
Projecten
Bureau

RSG Wiringherlant

Wieringerwerf
Titel
RSG Wiringherlant
Project
Design & Build
Plaats
Wieringerwerf
Bouwjaar
2013
BVO
9.253m2
Bouwkosten
10.640.950
Opdrachtgever
Frisoplan

De locatie vormt de beëindiging van de groene strip, die begrenst wordt door de Oosterterpweg, Terpweg en de vaart Oosterterptocht. In deze groene strip bevinden zich vrijstaande gebouwen in het groen, zoals het zwembad, de huidige RSG Wiringerlant en de sporthal. In aansluiting op deze stedenbouwkundige typologie hebben wij gekozen voor een alzijdig, vrijstaand gebouw in het groen.

De architectonische kwaliteit van de huidige sporthal is zeer beperkt, maar voorlopig zal de hal de komende jaren blijven staan. Vooruitlopend op een mogelijke sloop van de sporthal, de kwaliteit ervan, is het uitgangspunt voor de nieuwe school een vrijstaande school en niet aan de bestaande sporthal gekoppeld. Om van het ‘bunkerachtige’ van de huidige sporthal wat af te halen en het meer in de groene strip in te passen, laten we de buitenmuren van de bestaande hal met een Klimop begroeien.

 

Als contrast naast het ‘groene’ volume (bestaande sporthal) komt de nieuwe RSG Wiringerlant als een lichtgekleurd baken in het groen te staan. De school is als het ware opgetrokken uit één blok lichte zeeklei, waaruit grote zichtvensters gesneden zijn, die een blik op de omringende wereld bieden. De uitsnijding van de zichtvensters geven het compacte volume een alzijdig, levendig en herkenbaar uiterlijk. De buitengevel is opgetrokken uit bakstenen in een wit/grijze kleur en gemetseld in wildverband.

 

Het gebouw is in de rooilijn van de terpweg en zo ver mogelijk naar de Oosterterptocht geplaatst, zodat het tevens een entree functie voor Wieringerwerf vormt. Op de hoeken van de Terpweg /Dokter Talsmalaan en Oosterterptocht / schoolplein zijn respectievelijk een daktuin en basketbalveld als levendige nice-to-have accentpunten opgenomen en zijn voor de leerlingen vrij toegankelijk.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.