Visie
Projecten
Bureau

Sportpark Buitenhout

Almere
Titel
Sportpark Buitenhout
Project
Design, Build & Maintain
Plaats
Almere
Bouwjaar
2013
BVO
Ca. 750m2, 3 kunstgrasvelden, terreininrichting
Bouwkosten
2.900.000,- (maximaal budget)
Opdrachtgever
Van Wijnen Lelystad

Aan de zuidzijde van Almere Buiten en ter hoogte van het knooppunt A6 – A27, is de Gemeente Almere voornemens een sportpark te realiseren tussen de Lage Vaart en de snelweg A6. Deze concentratie van sport moet op termijn ruimte bieden voor onder andere voetbal, tennis en hockey. De eerste fase omvat de aanleg van drie hockeyvelden, een parkeerterrein en een verenigingsgebouw voor de hockeyclub.

 

Het aangereikte ontwerp voor het gebied, waar het sportpark Buitenhout in wordt gerealiseerd, kenmerkt zich door de aanleg van een soort houtwallen met lage en hoge beplanting en bomenrijen en krijgt daarmee een bijzondere ‘groene’ uitstraling. Uitgangspunt voor het voorliggende ontwerp is het behoud en het versterken van deze kwaliteiten door het integreren van horizontale en verticale lijnvoering; met andere woorden, het ontwerp is heel locatie / gebruiker specifiek ontworpen.

 

Centraal in het gebied is een parkeerterrein geprojecteerd wat aan weerszijden wordt begeleid door een houtwal en twee rijen met hoge bomen. Deze groene randen eindigen in het verenigingsgebouw waardoor men op een natuurlijke wijze naar het gebouw wordt geleid. In het omgevingsontwerp is het bouwvlak van het verenigingsgebouw en de bijbehorende terrassen een halve meter opgetild. Voordeel van dit uitgangspunt is dat er vanuit het gebouw en de  terrassen een beter overzicht ontstaat over de velden. Het gebouw staat dus als het ware op een terp.

 

Uitgangspunt voor het ontwerp is deze onderdelen als een geheel te ontwerpen door het integreren van zowel het gebouw en terras als dak en wanden. Daarmee wordt het gebouw onderdeel van de terp, in plaats van een los gebouw op een terp. Hierdoor blijft er ook voldoende ruimte langs het gebouw om voor onderhoud met materieel bij de velden te komen.

 

De fietsenstalplaats wordt onder de bomenrij en in het talud geïntegreerd zonder de lineaire structuur van het terreinplan te verstoren. Door de rug van het talud te handhaven worden de fietsen vanaf de buitenzijde aan het zicht onttrokken.

 

Het gebouw laat zich lezen in drie hoofdonderdelen onder een soort tentvormig dak. De driedeling geeft nadruk aan de zichtlijnen en doorgaande lijnen in de richting van de velden. Daarnaast geeft het een aanleiding voor de positionering van de entree van het publieksdeel en het sportersdeel.

Komende vanaf het parkeerterrein zijn de sportactiviteiten al te ervaren. De verbrede trap aan de voorzijde leidt je naar de entree voor publiek en de smallere trap leidt naar de entree voor de sporters. Voor een optimale toegankelijkheid zijn er twee hellingbanen gerealiseerd. In het verlengde van het gebouw is, aan de veldzijde, een terras gesitueerd van waaruit maximaal zicht is over de drie hockeyvelden. De drie bouwdelen worden afgedekt met een zadeldak waarvan de nok in oost – west richting ligt. Op deze wijze ontstaat er op de zuidzijde een dakvlak wat optimaal kan worden gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen. De nok van het gebouw loopt omhoog in de richting van de sportvelden en verwijst als het ware naar het ‘hoogtepunt’; sport en spel als het belangrijkste onderdeel van het complex. Zowel aan de entreezijde als aan de veldzijde zijn royale dakoverstekken gerealiseerd om onafhankelijk van het weer op comfortabele wijze binnen te komen te genieten van het kijken naar de sporters vanaf het terras. De kantine is aan twee zijden volledig transparant uitgevoerd om ook van binnenuit overzicht over, en uitzicht, op de velden te creëren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.