Visie
Projecten
Bureau

MFG Kerckebosch

Zeist
Titel
MFG Kerckebosch
Project
Architectenselectie
Plaats
Zeist
Bouwjaar
2015
BVO
1.995m2
Bouwkosten
2.094.750,-
Opdrachtgever
ZRI adviseurs ingenieurs

Wij onderschrijven de stedenbouwkundige keuze om in de voorzieningenzone,  paviljoen - achtige gebouwen onderling gescheiden door het bos te plaatsen.

Om dit te bewerkstelligen stellen wij voor de Brede school op enige afstand van de graaf Lodewijklaan  (Scholenlaantje) en Hoog Kanje te plaatsen. Doordat de SBO ‘De Stuifheuvel’ dicht op de Hoog Kanje en het Scholenlaantje geplaatst is en de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie ook dicht op de Hoog Kanje staat, ontstaat een lichte vorm van stedelijkheid wanneer de Brede school ook dicht op deze twee straten geschoven zou worden. Zeker bij uitvoering van de Brede school in twee lagen.

Door gebruik te maken van de reeds bestaande open plek in het bos achter de huidige school, ontstaat er niet alleen voldoende afstand (lees bos) tussen de MFA en de SBO, maar voorkomt dit ook het moeten kappen van extra veel bomen. Bijkomend voordeel is dat de huidige Montessorischool tijdens de bouw van de nieuw te bouwen Brede school niet hoeft te verhuizen naar een tijdelijke locatie. Deze besparing kan als extra besteed worden voor de nieuwbouw.

 

Bij de architectonische uitwerking zal gestreefd worden naar een compact paviljoen met een sterke geleding. Om het programma zo optimaal mogelijk te realiseren is een compact gebouw een voor de hand liggende keuze, waarbij een klein deel van het programma op de verdieping komt te liggen. De keuze van een aantal functies op de verdieping plaatsen komt voort uit de programmatische mogelijkheid en het zoveel mogelijk sparen van de bestaande bomen.

 

Bij de oplossing van het parkeren stellen wij voor deze lijn, het inpassen in het bos en zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen, door te trekken. In plaats van een parkeerterrein met kiss & ride als open plek in het bos aan te leggen. Het huidige bomenpatroon biedt de mogelijkheid een parkeerlaantje aan te leggen met parkeren her en der aan weerszijden. Hierdoor wordt het parkeren op een natuurlijke manier weggenomen aan het zicht.

 

In deze visie doen wij een voorstel waarvan wij denken dat dit goed aansluit bij de verschillende gebruikers en het geheel. Bij de nadere uitwerking zal dit natuurlijk in gezamenlijk overleg geschieden of dit de gewenste richting is.

 

‘Eigenheid’ en ‘klein binnen groot’ zijn de kernwaarden van de gebruikers, in combinatie met het ontwerpen van een paviljoen in het bos. De gewenste hoofdstructuur is een zeer heldere en vormt de basis van de door ons voorgestelde ontwerp-visie.

 

Door het vlekkenpatroon op de locatie te leggen ontstaat in principe al een zeer interessant beeld. Een sculpturaal paviljoen. Met de extra buiging van het vlekkenpartroon wordt niet alleen het buitenplein omarmd, ook de bestaande school kan grotendeels tijdens de bouw van de Brede school in ‘bedrijf’ blijven.

 

Naar ons inzicht zou de identiteit van de Brede school een sculpturaal paviljoen in het bos kunnen worden, waarbij de functionaliteit van de verschillende onderdelen als vorm terug te herleiden zijn in de hoofdvorm. Hierdoor krijgt de Brede school als geheel een sterke identiteit en zijn de verschillende gebruikers nog steeds goed herkenbaar. Iedere gebruiker krijgt in onze visie zijn eigen kleur, die als accent kleuren terug komen in de gevel, waarbij wij aan een houtachtig materiaal, horizontaal geleed met aan de onderzijde licht-kleurend metselwerk denken. Ter plaatse van de eigen entree zal de accentkleur van de desbetreffende gebruiker intenser worden. Ook de naam van de school kan daar een prominente plek krijgen, waardoor de drie entree’s duidelijk herkenbaar zijn.

 

Aangezien de Brede school tussen hoge bomen staat, zal er getracht worden zo veel mogelijk licht binnen te halen via de grote ramen en het dak om ook het middengebied van zoveel mogelijk natuurlijk licht te voorzien. De groepsruimten zijn aan de noordkant gedacht zodat er zo weinig mogelijk hinderlijk direct zonlicht op o.a. het Digi-bord kan komen.

 

Bij het interieur wordt gedacht aan lichte kleuren en accentkleuren die op specifieke plaatsen ingezet worden, om de verschillende gebruikers weer te geven.

Materialisering en kleurstellingen zullen in direct overleg met de gebruikers uitgekozen worden.

 

Omdat de Montessorischool qua lesaanpak verschilt van de Damiaanschool zijn de leslokalen van de laatste groter en de zelfwerkzaamheidsplekken kleiner. Bij de Montessorischool is dit omgekeerd.

Voor beide scholen stellen wij voor, de scholen over twee verdiepingen te verdelen; beneden de onderbouw en op de verdieping de bovenbouw. Tussen de onderbouw groepen bevinden zich de wissellokalen. Hiermee kan onvoorziene groei van één van de scholen goed opgevangen worden. Mocht het op termijn toch noodzakelijk zijn om uit te breiden dan kunnen de vleugels van de scholen naar buiten toe uitgebouwd worden.

 

Het vlekkenplan als onderlegger voor de concept - indeling, geeft een eenvoudige sturing aan een goed functionerende plattegrond. De concept-indeling is een weergave zoals wij het programma van eisen interpreteren, maar dient (natuurlijk) gezamenlijk met de gebruikers afgestemd en naar eigen wensen getransformeerd te worden. Binnen de huidige opzet is het zeer eenvoudig te wijzigen zonder dat het direct de hoofdlijn aantast.

 

Letterlijk en figuurlijk vormen de twee basisscholen de ruggengraad van de Brede school Kerckebosch, aan elkaar gekoppeld door de wissellokalen, verdeeld over twee bouwlagen. Onderbouw beneden en bovenbouw op de verdieping. Omdat de Montessorischool qua lesaanpak verschilt van de Damiaanschool zijn de leslokalen van de laatste groter en de zelfwerkzaamheidsplekken kleiner. Bij de Montessorischool is dit omgekeerd.

 

De ‘ontmoeting’ (verzamelnaam voor kennisplein, crea, ontmoeting, expertise en professionals) vormt naast de wissellokalen de koppeling tussen de basisscholen. Als zelfstandig onderdeel is de KMN Kind & co in de ontmoetingszone geschoven. De ‘ontmoeting’ is een open verbinding tussen alle gebruikers. Daar waar het nodig, is de functie af te schermen door deze verder uit het hart van de ‘ontmoeting’ te plaatsen of daadwerkelijk af te sluiten.

 

Om de flexibiliteit te vergroten is het speellokaal, die in het hart van de ‘ontmoeting’ gedacht is, voorzien van glazen vouwwanden. Hierdoor kan bij gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas het hele hart open gemaakt worden tot een grote doorgaande ruimte. De trappen naar de verdieping zijn zo geplaatst dat deze als ‘tribune’ richting het hart kunnen gaan dienen. Tevens is het speellokaal, wat gekoppeld is met handvaardigheid, goed zichtbaar vanaf de 1e verdieping.  Wanneer de wanden van het speellokaal gesloten zijn, ontstaan er als het ware twee onderwijspleinen; t.w. als eerst Damiaanschool (onderbouw) / Kind & co / bibliotheek, en als tweede Montessorischool ( onderbouw)/ ontmoetingsplek / professionals.

 

Alle drie de gebruikers hebben hun eigen entree met duidelijke naamgeving op de gevel. Hiernaast stellen we een algemene entree voor ( tevens weekendingang), die uitkomt in de ontmoetingsruimte. Aan deze ruimte ligt een pantry die ook een balie functie heeft en waar bezoekers kunnen worden ontvangen. Bevoorrading zal ook via deze ingang lopen, waardoor de andere gebruikers er gaan last van hebben.

 

Mocht het succes van de Brede school Kerckebosch zo groot worden dat de wissellokalen niet afdoende zijn om de groei op te vangen kunnen de scholen op de koppen uitgebreid worden. Dit geldt ook voor Kind & co, het ontwerp kan het zeer goed aan wanneer functies verder buiten het voorgestelde volume gaan vallen.

 

De basisgedachte is het gebruik van beschikbare niet fossiele energiebronnen. Daarbij denken we aan zon, aarde en wind. Anderzijds wordt gevraagd om de doelstelling conform Frisse scholen klasse B behaald gaat worden. Om beide ambities te kunnen realiseren wordt als ontwerpteam de Trias Energetica als leidraad gehanteerd.

Door de keuze van duurzame materialen, flexibele inrichting en een innovatief installatie concept is de gewenste GPR score van 7,5 haalbaar. Leidraad en parameters voor deze GPR score zijn de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

 

De nieuw te realiseren school staat midden in een prachtige bosrijke omgeving. Om deze omgeving ook in de school te ervaren stellen wij voor om de ruimten op natuurlijke wijze CO2-geregeld te ventileren.  De verse buitenlucht zal zoveel mogelijk via een lucht aardwarmte wisselaar worden aangezogen. Hierdoor wordt de aangezogen verse boslucht in de winter verwarmt en in de zomer afgekoeld, waardoor een goed binnenklimaat kan worden gerealiseerd. De warme af te voeren lucht zal langs een warmtepomp gevoerd worden om de koude lucht voor te verwarmen. Tevens zal een verticale bodem warmte wisselaar worden aangebracht om in de winter door middel van een warmtepomp te verwarmen en in de zomer te koelen.

 

In het dak van de school wordt een watervoerend register aangebracht, het zogenaamde energiedak. In de zomer zal met aardwarmte het dak gekoeld worden. De vrijgekomen warmte wordt opgeslagen in de bodem om vervolgens in de winter te gebruiken ter verwarming van de school. In combinatie met vloerverwarming of betonkernactivering wordt een optimaal binnenklimaat gerealiseerd.

De bouwkundige vorm, de bosrijke omgeving en toepassing van innovatieve installaties maken het mogelijk om zonder aanvullende koeling een goed en prettig binnenklimaat in de zomer te realiseren.

 

Het gebouw wordt voorzien van LED verlichting, wat een energiebesparing van 30% oplevert ten opzichte van energiezuinige TL verlichting. De aan de gevels gelegen ruimten worden daglichtafhankelijk gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig veel verlichting in de school brand als er van buiten voldoende licht door de ramen valt.

De verlichting in de lokalen kan door de leraren in 2 lichtniveaus worden geschakeld. Voor normale situaties kan worden volstaan met een verlichtingsniveau van 300 lux. Als extra concentratie gewenst is kan de verlichting naar een niveau van 500 lux worden geschakeld. Door deze 2 niveau’s kan ruim worden voldaan aan de eisen van Frisse Scholen, maar wordt ook energie bespaard worden.  Tevens worden de  ruimten voorzien van afwezigheiddetectie, waarbij de verlichting automatische uitgaat wanneer er geen bezetting is in de ruimten.

 

Om de energiekosten en exploitatielasten  nog verder te beperken kan de toepassing van PV panelen een goede aanvulling zijn, waarbij met circa 150 m2 PV  energie neutrale verlichting kan worden gerealiseerd.

De installaties voldoen niet aan de eisen van vandaag, maar aan de eisen van 2016! De installaties zijn zodanig ontwikkelt dat deze klaar zijn voor de toekomst.

 

Het ontwerpteam bestaat uit Tromp architecten en adviseurs (TAA), adviseur installaties en bouwfysica SchreuderGroep en adviseur constructies Jansen Wesselink B.V. Wij zijn allemaal ervaren spelers op het gebied van scholenbouw.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.