Visie
Projecten
Bureau

Campus Het Bildt

Sint Annaparochie
Titel
Campus Het Bildt
Project
Design & Build
Plaats
Sint Annaparochie
Bouwjaar
2013
BVO
6.335m2
Bouwkosten
6.350.000,- (maximaal budget)
Opdrachtgever
Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

Alle grotere dorpen in Het Bildt hebben een zeer duidelijke ontstaansstructuur. Op de kruispunten van de verkaveling van de nieuw gemaakte polder zijn St.Jacobiparochie, St. Annaparochie en Vrouwenparochie ontstaan. Waarbij de hoofdbebouwing zich rond de Middelweg (ter plaatse van Sint Annaparochie heet deze Statenstraat en Van Harenstraat) ging vormen. Op het achtererf van deze bebouwing bevonden zich de grote schuren. In de huidige structuur zijn dit geen grote schuren, maar grote volumes, zoals bejaardentehuizen of een supermarkt. Na de 2e WO heeft Sint Annaparochie een forse groei doorgemaakt, maar de oude polder structuur heeft dit goed op kunnen nemen. Daar waar het dorp zich eerst rondom de Van Harenstraat vormde, heeft het zich later ook rond de Statenstraat uitgebreid. Deze uitbreiding kenmerkt zich door de groene zone tussen de oude bebouwing en nieuwe uitbreidingen.

 

De locatie van de nieuwbouw Campus Het Bildt ligt in deze groene zone. De huidige bebouwing op de locatie zijn kleine seniorenwoningen rondom een parkje met een vijver en de bestaande school Foorakker.

Bij de inpassing van de nieuwe school zijn de 2 karakteristieken, grote volumes achter de oude lintbebouwing van de Statenstraat en de groene zone, uitgangspunt geweest voor de stedenbouwkundige inpassing. Het is een herkenbaar volume in het groen, waarbij bestaande groene kwaliteiten, zoals bijvoorbeeld de vijver zo veel mogelijk behouden worden.

 

Het bestaande schoolgebouw van de Foorakker wordt de komende 10 jaar hergebruikt en daarna gesloopt. Dus bij de inpassing van de nieuwbouw moet rekening gehouden worden met twee verschijningsvormen; één met en één zonder de bestaande school.

Hoewel de karakteristiek van het dorp het toelaat grote volumes achter de lintbebouwing toe te passen, moet deze wel aansluiten qua schaal op zijn omgeving. In het ontwerp van de nieuwbouw is daarmee rekening gehouden door extra geledingen in het volume te maken, waardoor de school als een sculptuur in het groen komt te liggen en niet te massaal wordt. Dit wordt versterkt door het deel van de school, dat grenst aan de bebouwing aan de Statenstraat, zo ver mogelijk in het groen te plaatsen, zonder de kwaliteiten van de bestaande vijver aan te tasten.

 

De Hartman Sannesstraat is de voornaamste toegangsweg en hieraan komt dan ook de publieke ingang van de nieuwbouw. Aan deze straat zit op dit moment ook de hoofdentree van de bestaande school de Foorakker.  Door de publieke ingang te koppelen aan de kantine, die vervolgens een directe relatie heeft met het park en het buitenplein ontstaat er een informele route tussen de Hartman Sannesstraat en Jan Jansz Costerstraat.

 

Belangrijke ontwerpvraag is; hoe te reageren en aan te sluiten op de bestaande school. De huidige school is in de loop der tijd verschillende keren uitgebreid op verschillende manieren. Hierdoor heeft het niet een eenduidige stijl. En aangezien het over 10 jaar gesloopt gaat worden, is het niet voor de hand liggend hier architectonisch op te reageren. Het deel aan de oudbouwzijde van de nieuwbouw is wel in de voorgevel rooilijn met de oude school gezet. De afstand tussen de twee gebouwen is zodanig dat er een gezellig plein tussen komt te liggen en er ruim voldoende licht binnenkomt in de oudbouw. De positie van de nieuwbouw is zo gekozen dat bij het slopen van de bestaande school de nieuwbouw rondom evenredig in het groen komt te liggen. De verbinding tussen de twee gebouwen wordt gemaakt via de een-laagse tentoonstellingsruimte, die qua architectuur wel aansluit op de bestaande school, maar opgetrokken wordt uit dezelfde metselsteen als de nieuwbouw.

 

Het concept voor de school; een uit ‘bildtse klei’ opgetrokken sculptuur in het groen, waarbij de functies van de school sturend zijn voor de vorm. Schematisch bestaat het ontwerp uit drie gebouwdelen t.w.;

 

•bestaande school, met daarin het Junior college + cluster creatief,

•bouwdeel met cluster praktisch Exact

•bouwdeel met clusters Zorg & Horeca, handel & Administratie.

 

Tussen de twee laatst genoemde bouwdelen bevindt zich een een-laags vierde bouwdeel, de hoofdentree, kantine met daaraan gekoppeld het podium. Door met name de kantine buiten het hoofd volume te plaatsen kan deze een grotere interne hoogte krijgen, waarmee de school een efficiënte constructieve opbouw kan blijven houden.

Op de verdieping zijn alle instructieruimten geplaatst. Aan weerszijden van de publieks-entree bevinden zich de receptie-, administratie-, repro- en vergaderruimten. In het verlengde van de hoofdentree ligt de kantine met de keuken met uitgiftebalie. Aan het eind van de kantine ligt het podium met zijn kleedkamers, waardoor de kantine eenvoudig als theaterzaal om te zetten is. Ook de plaatsing van de hoofdtrap is op het podium gericht zodat deze als tribune kan dienen. In het verlengde van de kantine, de hoofdtrap naar de verdieping, bevindt zich de mediatheek in het hart van de school.

De meeste leerlingen komen via het plein met zijn fietsenstalling de school binnen. Deze ruime leerlingen-entree, voorzien van groot aantal kluisjes, ligt direct naast de kantine en de toiletruimten. Vanuit de entrees is er een directe toegang tot het hart van de verschillende clusters. De clusters met hun leslokalen zijn rondom verschillende onderwijspleinen met bijbehorende ondersteunende functies als bergingen, werkkasten, flex-plekken gegroepeerd. Deze heldere structuur is bij alle clusters toegepast.

 

De verbinding tussen de bestaande school en de nieuwbouw is niet enkel een smalle verkeersruimte maar heeft een overmaat gekregen, waardoor deze ruimte tevens tentoonstellingsruimte is.

 

In de bestaande school komt het Junior college met zijn kleinere theorieruimten. Deze ruimten passen qua maat goed bij het bestaande gebouw, waardoorer minimaal in het bestaande gebouw ingegrepen hoeft te worden en de onderbouw met zijn eigen identiteit krijgt hiermee ook een duidelijke plek. De overige ruimten in de bestaande school lenen zich goed voor het cluster creatief, zoals het noorderlicht in de handvaardigheid en tekenruimten.

 

De functionele opzet gekoppeld aan de inpassing met de omgeving geeft de ‘kleisculptuur’ reeds een interessante vorm. Op de plekken waar mooie uitzichten zijn, zijn afschuiningen gemaakt waar grote ramen komen. Hierdoor ontstaan vanuit de school zichtrelaties met de omgeving, maar andersom ontstaan tevens koppen op verschillende plekken rondom het schoolgebouw, waarmee de school een alzijdigheid krijgt. Na de toekomstige sloop van de bestaande school blijft een alzijdige school in het groen achter. 

 

Het concept van de Bildtse klei in het gebouw is doorgezet in het terreinplan. De craquelévormen van het gebouw zijn steevast doorgevoerd in de buitenruimte, waardoor vormgeving nauw aansluit op elkaar. Hierdoor ontstaat er één geheel en dus één uitstraling naar de omgeving. Bij het ontwerpen is continue gekeken naar duurzaamheid en praktisch gebruik.

 

Bij bestudering van het ontwerp zal men  zien dat de basis van het plan gebaseerd isop de vele bewegingsstromen op het terrein. Dit betekent in de praktijk dat alleen verharding is aangebracht waar men van nature loopt en verblijft. De overige ruimtes zijn ingevuld met groen.

 

Het terreinontwerp van Campus Het Bildt heeft een groen karakter zoals men dat ook bij een campus zou verwachten. Groen zorgt voor een aangename en dynamische plek,waarbij bloei en beleving van de natuur ook een belangrijk element vormen. Groen is ook functioneel. Zo vormt het gebruik van bomen schaduw in de zomer en, na bladval, zon in de winter. Dit bespaart energie!

De (blok)hagen zijn een natuurlijke geleiding, maar ook een goed middel waarbij auto's en fietsen uit het zicht worden genomen. Plantvakken tegen de gevels voorkomt vandalisme en verstoring van lessen door leerlingen die te dicht op de gevel staan.

De bestaande vijver vormt een belangrijke meerwaarde in het terrein  en is opgewaardeerd door de toevoeging van een vlonder. Hier kunnen de leerlingen even tot rust komen. De vlonder vormt ook een goede overgang tussen gebouw/terrein  en (toekomstig) park-deel. Aan de voorzijde (Hartman Sanneweg) vormt het groen één uitstraling naar zijn omgeving.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.