Visie
Projecten
Bureau

Brede school Dwingeloo

Dwingeloo
Titel
Brede school Dwingeloo
Project
Architectenselectie
Plaats
Dwingeloo
Bouwjaar
2014
BVO
2.165m2
Bouwkosten
2.875.000,- (maximaal budget)
Opdrachtgever
Project- en Bouwmanagement Giezen

Het ontwerp is opgebouwd uit een aantal stappen.

 

1. inspiratie vanuit de naam Dwingeloo. Een geometrisch raster met verschillende spellingen van de dorpsnaam.

Verklaring: de naam komt uit het oud - Saksisch en verwijst waarschijnlijk naar het bedwingen van het bos (= loo).

Lauha / loo = bos of open plek in het bos. De betekenis luidt dan: bedwingt het bos. Voor het eerste deel is nog een tweede optie: thwangi = riem; het gaat om een smalle strook land, begroeid met bos.

 

2. Bedwinger van het bos: mogelijkheden van het benutten van het materiaal hout.

BRINK

Oorspronkelijk lag zo’n brink aan de rand van het dorp (vergelijk het Engelse brim = “rand”) waar de koeien en schapen ‘s avonds en ‘s ochtends bijeen kwamen. Op die brink plantte men eiken of populieren om te gebruiken als bouwmaterialen. Door de groei van de dorpen kwam die brink later vaak in het centrum van het dorp te liggen. Bovendien vonden op de brink wel markten plaats, waardoor het een centrale functie kreeg. Het moet onderscheiden worden van het vroeg - middeleeuwse tij. Dat meestal een meer menselijke functie had en dus niet voor het vee. De aanwonenden of gelanders waren gezamenlijk eigenaar van de brink en van de es (zie verklaring hieronder). Deze oorspronkelijke beheersvorm komt nu nog sporadisch voor, zoals in Den Hout (provincie Noord - Brabant)

 

3. De open plek wat als een brink wordt ingericht, aan de rand van het dorp.

ES / ESSENZWERMDORP

De es was de gemeenschappelijke akker. Vaak ligt deze wat hoger dan het dorp. Die hoge ligging is deels ontstaan door de wijze van bemesting van de essen, en deels doordat de locaties van zichzelf al hoger lagen.

 

4. Hoe in Dwingeloo de architectonische vernieuwing wordt uitgelegd.

“Toen de St. Nicolaas kerk werd gebouwd, reed elke dag de juffer van Batinghe voorbij. Ze lachte de bouwheer toe, waardoor die zijn gedachten niet meer bij zijn werk kon houden. De berekeningen en tekeningen van de nieuwe toren kwamen niet gereed. De Drost van Drenthe sprak met de heer van de Havezathe Batinghe en deze met zijn dochter. Zij wilde niemand anders dan de bouwmeester. Haar vader begreep dat en zond haar weg. Maar voor ze ging, reed ze nog eenmaal rond en toen de maan tussen de bomen scheen te hangen, zag zij de nieuwe torenspits voor zich. De juffer zag de bouwmeester aan het werk, stapte van haar paard en vertelde wat ze gezien had en hoe mooi het leek. Daarna ging ze op reis. De bouwmeester had die avond het ontwerp gereed. De Drost keurde het goed, ook al leek het in het geheel niet op iets dat in Drenthe gebruikelijk was. Een jaar ging voorbij en de Sint Nicolaaskerk had zijn bekroning. Toen de juffer voor de wijding terugkwam, zegende de Drost beide jonge mensen zonder wie er niet zulk een schoon bouwwerk verrezen zou zijn.”

 

5. Hoe in Drenthe ingangen worden uitgesneden uit het dak.

 

Net als het bijdragen aan het groene imago van het dorp door middel van 5 ideeën vanuit de context hebben we ook 5 ideeën gelanceerd voor het bedwingen van het woud in de omgang met boom en hout. 

  1. Vertaling van het geometrische raster in een draagconstructie.
  2. De kolommen dragen het raster (het dak) op half willekeurige wijze, zoals in het bos.
  3. De kolommen gaan op in de structuur van de lokalen en andere ruimten.
  4. Alle facetten van de boomstam worden toegepast op bewerkte wijze.
  5. Alle facetten van bomen worden toegepast op natuurlijke wijze.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.