Visie
Projecten
Bureau

Brede school De Westereen

De Westereen
Titel
Brede school De Westereen
Project
Architectenselectie
Plaats
De Westereen
Bouwjaar
2012
BVO
3.000m2
Bouwkosten
3.100.000,-
Opdrachtgever
Gemeente Dantumadiel

De context van het slagenlandschap vormt een onlosmakelijk verbonden aanknopingspunt voor het ontwerp van het gebouw en haar omgeving. De dominante, noord-zuid, richting van de elzensingels en de sloten geven als eerste de aanleiding om het gebouw in twee massa’s te delen. Tussen de beide volumes ontstaat dan ruimte voor gemeenschappelijk gebied. Daarnaast gaat de voorkeur van het onderwijsveld uit naar een (hoofd)ontsluiting van het gebouw vanaf de westzijde. Het verlengde van deze lijn is tevens een fysiek uitgangspunt voor de verbinding van school en sport. Hierdoor is ook de tweede aanleiding voor de opdeling van de bouwmassa, in dwarsrichting, bepaald. De verfijningen van de indeling zijn een logisch vervolg van visie en eisen en wensen uit het programma van eisen. Daarbij zijn de ruimten voor de jongste groepen, kindcentrum en publieke functies op de begane grond geprojecteerd. Het thematisch werken voor de groepen middenbouw en bovenbouw zijn in beginsel de aanleiding om dit gedeelte van het scholen programma op de verdieping te realiseren.

 

De aanleidingen vanuit de situatie en het landschap zijn zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten ervaarbaar. Op het allergrootste schaalniveau worden de boomsingels en een deel van de sloot doorgetrokken op de locatie. Vervolgens wordt in dezelfde richting, met laag groen, structuur gegeven aan verharde en niet verharde pleinen. Dus pleinen worden omzoomd met structurerend groen in noord – zuid richting en bijpassende hekwerken in dwarsrichting om de buitenruimte beheersbaar en veilig te maken. Elke gebruiker beschikt over zijn eigen buitenruimte maar maakt onderdeel uit van een grotere structuur. Om het gebouw niet in een versteende omgeving te zetten is gekozen voor een afwisseling van verharding en groen tot aan de gevels van het gebouw. De onverharde delen tegen de gevels van het gebouw kunnen ingericht worden als schooltuinen of thematuinen.

 

Het nieuwbouwcomplex is zodanig ontworpen dat er een heldere structuur is binnen een compact gebouw opgedeeld in herkenbare volumes. De vier zijden van het gebouw krijgen vervolgens zogenaamde inprikkers met accentkleuren, die oriëntatie vanaf de buitenzijde en in de richting van het gebouw versterkt. De hoofdentree, vanaf de Sportloane, voert je automatisch in de centrale hal. In deze ruimte zijn de verschillende gebruikersgroepen duidelijk te onderscheiden; links-voor het kind centrum, rechts-voor de onderbouw van IBS De Westereen, links- en rechts-achter de onderbouw en middenbouw van CBS De Boustien. Behalve de hoofdentree zijn verschillende ingangen gemaakt om onafhankelijk gebruik van de gebouwdelen mogelijk te maken en om lange looplijnen in het gebouw te voorkomen. Intern kent het gebouw, naar analogie van het slagenlandschap, een duidelijke noord – zuid oriëntatie met dwarsverbindingen. De noord – zuidoriëntatie wordt aan twee zijden van het gebouw, dus langs de groepsruimten, gevormd door de onderwijs- en speelpleinen en maken een overgang naar het centrale hart van het gebouw. Door deze koppeling ontstaat heel veel ruimte om te variëren en beleven. Het centrale hart (of de multifunctionele ruimte) omvat een uitleencentrum, een centrale ruimte met ontvangst- en expositieruimte enhet speellokaal. Door de ligging van de verschillende ruimten en de toepassing van een vouwwand kan deze ruimte eenvoudig aangepast worden voor grotere evenementen. De hoofdtrap naar de verdieping is een beeldbepalend element in deze ruimte. Behalve de functie als verbinding naar de verdieping kan deze door maat en vorm ook als tribune of zitelement worden gebruikt. Daarnaast hebben alle vier hoeken (clusters) van het gebouw een interne trap als directe verbinding met de verdieping. De centrale ruimte loopt als vide door op de verdieping om een maximale contact tussen begane grond en verdieping te realiseren. Rondom deze vide liggen de onderwijspleinen en de themaruimten van de bovenbouw van de beide scholen.

 

Aan de buitenkant is het gebouw in één beeldtaal ontworpen. De uitstraling wordt bepaald door een houten of houtachtige gevelbekleding in een verticale toepassing. De afgeronde hoeken geven het gebouw een vriendelijke uitstraling. Het landschap met haar glooiende coulissen vormen een geheel met de licht glooiende beëindigingen van de gevelvlakken. Elke ruimte achter de gevelvlakken is voorzien van een groot raam en een aantal verticale ramen. Door de verticale ramen ten opzichte van elkaar te laten verspringen, ontstaat een levendig spel tussen open en gesloten en tussen doelmatig daglicht en uitzicht. De insnijdingen of inprikkers zijn ontworpen als puien met, per zijde van het gebouw, een kleuraccent. De raamopeningen in de buitenschil zijn in een neutrale lichte kleur gedacht om de verschillende volumes weer tot een geheel te maken. De nevenentrees vanaf de pleinen geven het gebouw rondom een toegankelijk uiterlijk. De daklichten in het dak van de vide zorgen voor voldoende daglicht in het hart van het gebouw.

 

Het interieur van de brede school is een logische voortzetting van buiten naar binnen. Met andere woorden; de sfeer die je aan de buitenkant proeft moet een logisch vervolg krijgen in het interieur. Vanuit ervaring en praktische overwegingen zullen de vloeren afgedekt worden met een combinatie van linoleum en tapijt in een ingetogen kleur. De binnenwanden van het interieur worden hoofzakelijk gevormd door systeemwanden om de veranderbaarheid in de toekomst te waarborgen. Daarnaast willen wij in het interieur een vorm van openheid en transparantie aanbrengen. Dit geldt in bepaalde mate voor de wanden tussen de groepsruimten en de onderwijspleinen, maar stellen voor dit in hogere mate door te zetten in de wanden naar de gemeenschappelijke ruimten. Vanuit het interieur zijn de volumes van de verschillende gebruikers herkenbaar maar is ook een duidelijke relatie naar buiten te ervaren. De onderwijspleinen krijgen een accent in vloer en wanden dat behalve qua kleur en beeld ook qua richting refereert aan de coulissen van het slagenlandschap. De daken van het gebouw krijgen een groene uitstraling door het aanbrengen van een gras- of sedumdak. Een groen dak heeft niet alleen esthetische voordelen maar ook energetisch en qua waterhuishouding.

 

Bij de verdere uitwerking van het gebouw is ons uitgangspunt het nastreven van een goede akoestiek, het gebouw te voorzien van doelmatig daglicht en een optimaal klimaat binnen de brede school. Vanuit “de kracht van de eenvoud” willen wij hoog insteken op gezondheid en energiebesparing. Belangrijkste daarbij is een gezond, aangenaam, fris en goed werkbaar gebouw maar ook visueel en akoestisch comfort door daglicht en optimale aandacht voor nagalm (spraakverstaanbaarheid).

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.