Visie
Projecten
Bureau

Brede school Duplo

Dinxperlo
Titel
Brede school Duplo
Project
Architectenselectie
Plaats
Dinxperlo
Bouwjaar
2011
BVO
2.880m2
Bouwkosten
2.750.000,-
Opdrachtgever
Gemeente Aalten

Het ontwerp is gebaseerd op het creëren van mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende partijen. De participanten werden “gedwongen” samen te gaan in een multifunctionele accommodatie. Stedenbouwkundig lagen er harde randvoorwaarden aan de locatie, zoals de positie van de gymzaal en de bibliotheek. Door met alle betrokken partijen direct vanaf het begin vanhet project overleg te voeren zijn wij in staat geweest om te visualiseren hoe de vorm van samenwerking tot stand kon komen. Daardoor konden wij een gebouw ontwerpen dat een inhoudelijke meerwaarde gaf voor de individuele participanten. De accommodatie heeft een centraal hart gekregen en stedenbouwkundig is er een afwisseling van bebouwing en openbare ruimte ontstaan.

 

De begane grond wordt gevormd door twee metselwerk volumes die een transparante, gemeenschappelijke, ruimte insluit.Zowel de scholen als de bibliotheek zijn vanuit deze gemeenschappelijke ruimte bereikbaar. Daarnaast zijn bibliotheek en gymzaal ook rechtstreeks van buiten bereikbaar. Door de volumes op de begane grond ten opzichte van elkaar te verschuiven wordt de gebruiker op een natuurlijke wijze naar de ruimte gevoerd. De verdieping ligt als een soort brug over de begane grond en versterkt de symboliek van de samenwerking tussen de beide scholen. Ook op de verdieping is per gebruiker een onderwijsplein gerealiseerd.

De opdrachtgever gaf haar ambitie qua energiezuinig ontwerpen aan ons mee; een beduidend lagere EPC realiseren dan de eis conform bouwbesluit. Om dit te realiseren is vanaf het begin van het proces integraal overleg geweest met de adviseur technische installaties en de constructeur. Hierdoor zijn wij er in geslaagd om in basis een ontwerp te maken wat meer is dan de som der delen. Waarbij ontwerp, constructies en installaties naadloos op elkaar aansluiten. Ook hier zijn de keuzes voor materialen en techniek niet alleen gemaakt op basis van kosten maar ook op basis van onderhoud en exploitatie.

 

Qua binnenmilieu zijn wij uit gegaan van vijf concrete thema’s die belangrijk zijn voor een Frisse School: energiezuinigheid, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch comfort.

Daarbij is uitgegaan van Frisse Scholen klasse B. Het gebouw is uitgevoerd met vloerverwarming in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Tevens zijn er diverse maatregelen als waterbesparende kranen en toiletten, daglicht geregelde armaturen en bewegingsdetectie toegepast. Directe zonbelasting van gevels en daken worden voorkomen door oriëntatie van het gebouw, dakoverstekken, een corridor op de verdieping en de toepassing van een lichte kleur dakbedekking.

 

Het ontwerpproces was georganiseerd in een ontwerpgroep en een stuurgroep. In de ontwerpgroep werken wij samen met de huisvestingsadviseur van de opdrachtgever. De huisvestingsadviseur is tevens de procescoördinator. In de ontwerpgroep participeerden de opdrachtgever (gemeente), de gebruikers en de overige adviseurs.

Het vroegtijdig overleg met de adviseurs heeft er toe geleid dat het ontwerp bouwkundig consistent is ontworpen. Het is gelukt om drastische wijzigingen in een later stadium ten gevolge van voortschrijdend inzicht te voorkomen. Dit heeft o.a. een positief effect gehad op de planning en de financiën.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.