Visie
Projecten
Bureau

Disclaimer en copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tromp Partners Architecten is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die continu wordt besteed aan de samenstelling van de site en de daarin vermelde gegevens, kan Tromp architecten en adviseurs niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze werkzaamheden en op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze toepasselijke algemene voorwaarden kunt u ook vanaf onze website downloaden.

 

Het auteursrecht blijft voorbehouden aan Tromp architecten en adviseurs. Rechten kunnen uitsluitend ontleend worden aan de door ons toegestuurde en getekende schriftelijke informatie. Tromp architecten en adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Implementatie

Deze internetsite is ontwikkeld door:

Snakeware, Martiniplein 15E, 8601 EG Sneek, T +31 (0) 515 43 18 95, info@snakeware.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.