Visie
Projecten
Bureau

SBO

Heerenveen
Titel
SBO
Project
Architectenselectie
Plaats
Heerenveen
Bouwjaar
2008
BVO
5.800m2
Bouwkosten
5.238.000,-
Opdrachtgever
Hevo

Het ontwerp laat duidelijk de verschillende onderdelen van de school zien. De onderdelen vouwen zich rondom het centrale middengebied van de school. Hierdoor ontstaat een school die maximaal gebruikt maakt van al zijn ruimten. Overal in het gebouw is plaats voor de kerntaak van de school, onderwijs. De herkenbaarheid van de functies is in vorm en materiaal tot uitdrukking gebracht. Hierdoor is duidelijk herkenbaar wat er zich in de school afspeelt.

 

De uitstraling van de SBO naar buiten toe is zeer belangrijk en kenmerkt zich door een horizontale belijning van de gevel en een herkenbare ordening van de diverse bouwdelen. Als men de bouwdelen sec beschouwt zijn er vier elementen te herkennen:

- De gemetselde hoofdmassa

- Een deel op de begane grond met gevelpanelen

- De technieklokalen

- De bovenbouw

 

Scholengemeenschapvoor Beroepsvoorbereidend Onderwijs (SBO) Heerenveen vormt samen met de VMBO bovenbouw van de OSG Sevenwolden een VMBO plein voor de plaats Heerenveen. De hoofdopzet van de nieuwbouw voor SBO is voor een groot deel bepaald door dit stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunt. Stedenbouwkundig is er dus sprake van sterke onderlinge samenhang, maar architectonisch worden deze scholen verschillend uitgewerkt om de eigen identiteit te garanderen.

De hoofdopzet van de interne organisatie en ruimtelijkheid van de school berust op transparantie, de mate waarin ruimtes in elkaar overvloeien zonder gebruik te hoeven maken van gangen.

Op alle verdiepingen kenmerkt de totale plattegrond zich als een verzameling van ruimtes, gebieden en plekken waarin optimaal verschillende vormen van educatie plaats kunnen vinden. Een open leercentrum maakt ook deel uit van deze configuratie van lesgebieden. De praktijkruimtes liggen op de begane grond onderverdeeld in een aantal bouwdelen. De technische vakgroepen zijn naast elkaar geplaatst in een bouwdeel. Indeling en uitrusting van deze vakgroepen zijn van dien aard dat er zowel zelfstandig gewerkt kan worden, maar ook onderlinge samenwerking tot de mogelijkheid behoort voor een optimale simulatie van de werkelijkheid.

 

Vanaf het begin van het traject is uitgebreid stilgestaan bij de stichtingkosten en de exploitatie. Gebouwfuncties en materialen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Er is gekozen voor zoveel mogelijk onderhoudsvrije materialen.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.