Visie
Projecten
Bureau

Kindcentrum

Damwoude
Titel
Kindcentrum
Project
Architectenselectie
Plaats
Damwoude
Bouwjaar
2011
BVO
525m2
Bouwkosten
498.000,-
Opdrachtgever
Gemeente Dantumadeel

De peuterzalen in Damwoude waren van oudsher op twee locaties gehuisvest. Beide locaties voldede inmiddels aan de basis (veiligheids)eisen, maar beide waren geen ruimte die voldeden aan de normen die gesteld werden aan modern professioneel peuterspeelzaalwerk. Binnen de voor- en vroegschoolse opvang neemt de peuterspeelzaal een belangrijke positie in. De gemeente Dantumadiel had in de voorgaande jaren dan ook al fors geïnvesteerd in verbetering in huisvesting. In Damwoude lag ook de ambitie om de huisvesting van de peuterspeelzaal aan te pakken. Vanwege een langzaam teruglopend aantal kinderen was ook het aantal groepen langzaam afgenomen. Op basis van het aantal groepen kon er met één locatie worden volstaan. De Kinderopvang kende een sterk wisselend verloop. Damwoude heeft een vrij behoudende gemeenschap waar zaken als kinderopvang over het algemeen informeel wordt opgelost. Maar dit was in het laatste jaar totaal gewijzigd, de bestaande kinderopvang bij een voormalige kleuterschool barstte uit zijn voegen en er was dus dringend behoefte aan nieuwe ruimte.

 

De voorzieningen voor het jonge kind in Damwoude was dan ook erg versnipperd en niet in een ideale accommodatie gehuisvest.

In Damwoude deed zich een unieke kans voor. Een voormalig badhuis, de laatste van de gemeente, en een daaraan grenzende (oude) gymzaal konden worden benut om de voorzieningen onder één dak te huisvesten. De locatie is erg aantrekkelijk aangezien deze zich bevindt direct naast de sporthal en aan de sportvelden van de Damwâldster voetbalverenigingen.

 

Transformatie van het laatste badhuis in de gemeente was een buitenkans. Het pand hebben we dan ook zo herkenbaar mogelijk gehouden en de functies juist als losse doosjes erin gezet met respect voor de historie van het pand.   

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.