Visie
Projecten
Bureau

Drenthe College

Emmen
Titel
Drenthe College
Project
VOS Technomatch Emmen
Plaats
Emmen
Bouwjaar
2016
BVO
1464.7 m2
Bouwkosten
-
Opdrachtgever
Drenthe College

Drenthe College opent Centrum voor Innovatief Vakmanschap

Met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap richt Drenthe College zich in Emmen nadrukkelijk op Duurzame Chemische Technologie. Een richting waar ook door de provincie Drenthe en de regio Zuidoost-Drenthe sterk op wordt ingezet. De nadruk ligt op de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid en heeft als belangrijk doel de kwaliteit van technisch MBO-onderwijs te verbeteren. Om hier invulling aan te geven heeft Drenthe College een ‘state of the art’ praktijkhal gebouwd die op dinsdag 21 juni officieel wordt geopend.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren
De vraag naar vakmensen in techniek en duurzame chemie zal de komende jaren stijgen. Met de bouw van de praktijkhal, voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Duurzame Chemische Technologie (afgekort CIV DCT), speelt Drenthe College daar op in. Zo beschikt de hal over de nieuwste machines, apparatuur en materialen.
Door MBO-studenten vervolgens de mogelijkheid te bieden om in een praktijkgerichte omgeving studieopdrachten uit te werken, wil Drenthe College de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt de komende jaren verbeteren. Ally Dijkstra, sectormanager Techniek van Drenthe College: ‘Werken in de steeds groener wordende chemische technologie is uitdagend, innovatief en interessant. Jonge mensen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de wereld van morgen, met vele innovatieve vindingen in de (bio)chemie.’

Innovatief en praktijkgericht
De praktijkopdrachten binnen het CIV DCT worden in studenten-teams van verschillende studierichtingen uitgevoerd. Soms aangevuld met HBO-studenten. Dijkstra: ‘Waar HBO-studenten sterk zijn in het uitvoeren van onderzoeken, ligt de kracht van MBO-studenten in het bedenken van innovaties gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Juist die combinatie biedt kansen en een reëel beeld van de huidige arbeidsmarkt.’ Om daarnaast nog beter op de arbeidsmarkt in te spelen is een deel van de praktijkhal flexibel ingericht. Benodigde aanpassingen op ontwikkelingen uit het werkveld zijn zo eenvoudig te realiseren.

Een actueel onderwijsprogramma
Met de oprichting van het CIV DCT zet Drenthe College, naast het opleiden van voldoende vakmensen, in op het verbeteren en actualiseren van de onderwijsinhoud en –methoden. De gezochte samenwerking met het regionale bedrijfsleven speelt hierin een sleutelrol. Bedrijven worden actief betrokken om bij te dragen aan een innovatief, actueel én op de praktijk gericht onderwijsprogramma. Zo kunnen bedrijven echte cases inbrengen die als test of als leeropdracht worden aangeboden. Mooi praktijkvoorbeeld van een dergelijke case is het gebruik van grondstoffen uit suikerbiet voor het maken van een kunstheup. Deze case wordt de komende periode uitgewerkt en als één van de eerste opdrachten opgepakt.

Ontwikkeling en vernieuwing
De komende vier jaar zet Drenthe College in op de verdere ontwikkeling van het CIV DCT. Centraal in deze ontwikkeling staan onderwijsinnovatie én het bevorderen van de instroom van MBO niveau 4 studenten. De nadruk ligt op techniek in het algemeen en duurzame chemie in het bijzonder.

Zie verder de website van Drenthe College.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.